Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Validering van een schriftelijke voedingsvragenlijst ten aanzien van de consumptie van nitraat

Author: Brandt, P.A. van den · Willett, W.C.
Type:article
Date:1985
Source:TSG: Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 21, 63, 887-888
Identifier: 46985
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

Abstract

Voordracht en bijeenkomst 11e WEON-bijeenkomst, 2 en 3 mei 1985 te Amsterdam.