Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Factsheet: Het gebruik van de SDQ bij adolescenten (12-17 jaar)

Attachments

Author: Wolff, M.S. de · Theunissen, M.H.C.
Type:report
Date:2019
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 871740
Keywords: SDQ · Adolescenten · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) is een korte vragenlijst waarmee psychosociale problemen bij jeugdigen gemeten kunnen worden. De SDQ wordt gebruikt door de JGZ bij verschillende leeftijden, en kan door jongeren zelf of ouders ingevuld worden. Uit recent onderzoek blijkt dat de SDQ een betrouwbaar en valide instrument is voor adolescenten. Deze factsheet heeft betrekking op het gebruik van de SDQ bij jongeren tussen 12 en 17 jaar oud: er zijn nieuwe afkapwaarden, nieuwe aanbevelingen, en tips voor de afname. In de vernieuwde SDQ handleiding wordt deze informatie uitgebreider beschreven.