Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De Unie congresnota : een andere blik op mens en samenleving : blikopener : leven en werken in een netwerksamenleving

Publication files not online:

Author: Dalen, E.J. van · Dirk, H. · Kruse, L. · Teuwen, J.
Type:report
Date:2003
Place: Culemborg
Identifier: 274593
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Internet · Reorganisatie · Vakbonden · Futurologie · Organisatie van de arbeid · Maatschappijhervorming · Sociale verandering

Abstract

De tijd van heldere organisatiestructuren is nog niet zo lang geleden. Taken waren afgebakend, kansen en bedreigingen behoorlijk goed in te schatten. In hoog tempo echter veranderen de samenleving, organisaties, markten en individuele wensen en verwachtingen. Typerende kenmerken zijn complexiteit en de zoektocht naar de balans tussen individualiteit en solidariteit. In dat spanningsveld tussen heden en toekomst gaat vakbond De Unie op ontdekkingsreis met het doel zich verder te verankeren als netwerkorganisatie voor en door professionals. Deze congresnota (ook verschenen als bijlage bij het Unie Magazine van april 2003) is het Unie-kompas voor de komende drie jaar, waarin de koers wordt uitgezet aan de hand van het thema: “Leven en werken in de netwerksamenleving”. BlikOpener is voor De Unie de metafoor voor een andere blik, een andere kijk op de balans tussen werk en privé en een andere blik op De Unie in haar rol als netwerker, als de spin in het (world.wide.)web, de spil van partners in netwerken en partners in business.