Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Participatie bedrijfsbewegingsprogramma's : wie doet er mee, hoe frequent en hoe lang?

Author: Bernaards, C.M. · Engbers, L.H. · Hildebrandt, V.H.
Type:report
Date:2008
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275561
Report number: KvL/B&G2008.064
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Bedrijfsfitness · Sport · SportbeoefeninfgWerknemers · Personeel · Werkende jongeren · Lichaamsgewicht · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding

Abstract

In dit literatuur- en veldonderzoek is in kaart gebracht hoe groot de deelname is aan bedrijfsbewegingsprogramma’s in het algemeen en uitgesplitst naar diverse risico- en doelgroepen. De studie beoogt de geconstateerde kennislacunes hierover op te vullen om bedrijven meer handvaten te geven om een verantwoorde keuze te kunnen maken uit het aanbod van bedrijfsbewegingsprogramma’s. Twee aanbieders van incompany bedrijfsfitness en twee aanbieders van ex-company bedrijfsfitness hebben ieder participatiegegevens aangeleverd. De resultaten laten o.m. zien dat de participatiegraad en gemiddelde trainingsfrequentie niet systematisch verschilden tussen bedrijven met in-company bedrijfsfitness en bedrijven met ex-company bedrijfsfitness. Het percentage daadwerkelijke en regelmatige deelnemers en de gemiddelde trainingsfrequentie in sommige risicogroepen (voorheen inactieve medewerkers en werknemers met lagere inkomens) blijven iets achter bij de niet-risicogroepen. De belangrijkste succesfactoren van deelname aan bedrijfsfitness die door aanbieders genoemd werden, zijn persoonlijke aandacht, goede begeleiding, ondersteuning vanuit het bedrijf, het stellen van eisen en het bieden van financiële prikkels. De belangrijkste succesfactoren die door personeelsmanagers genoemd werden, zijn een goede toegankelijkheid, een vernieuwend en verrassend aanbod en het creëren van draagvlak en voldoende publiciteit.