Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Literatuurstudie : 'goed werkgeverschap en goed werknemerschap'

Author: Ven, C. van de
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 273610
Report number: 13224/35015/gru/stn
Keywords: Workplace · Literatuuronderzoek · Personeelsbeleid · Managementmethoden · Werkgevers · Werknemers

Abstract

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van literatuuronderzoek naar het concept ‘Goed Werkgever- en Werknemerschap’ binnen sociaal ondernemingsbeleid, in relatie tot nieuwe ondernemingsconcepten zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, Investors in People, INK en ontwikkelingen in het personeelsbeleid. De literatuurstudie maakt deel uit van het doelfinancieringsprogramma 2003 – 2006: Thema Arbeid, subthema Sociaal Ondernemingsbeleid, kernproject Goed Werkgeverschap en Goed Werknemerschap. Op basis van het literatuuronderzoek is een conceptueel kader met betrekking tot goed werkgever- en werknemerschap ontwikkeld.