Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Balans van twee decennia kwaliteit van de arbeid

Author: Smulders, P.G.W.
Type:bookPart
Date:2008
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Dhondt, S.Vaas, F., Waardevol werk: van arbeidskwaliteit naar sociale innovatie, 67-76
Identifier: 574209
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit

Abstract

In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op ontwikkeling in de kwaliteit van de arbeid gedurende de laatste decennia. Ook wordt voorzichtig vooruitgekeken. We concentreren ons op de kwaliteit van de arbeid zelf, maar beschouwen eerst het ziekteverzuim dat overigens maar ten dele een indicator is van de kwaliteit van de arbeid.