Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gangmakers van het stressproces: de rol van type-A gedrag en sociale ondersteuning bij het stressprocess in de werksituatie

Author: Marcelissen, F.H.G
Type:dissertation
Date:1987
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 269348
ISBN: 90-6743-102-8
Report number: 87001
Keywords: Psychology