Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Damsel in distress : de werk-zorg spagaat

Author: Nossent, S. · Blijswijk, M. van · Steentjes, A.
Type:article
Date:2004
Source:Arbo, spec. mrt, 2, 8-12
Identifier: 277051
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Zorg voor kinderen · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Carriereplanning · Loopbaanplanning

Abstract

Een grote opdracht, een zoontje met een gebroken been en een medewerkster met een hoog ziekteverzuim. Hoe kan een vrouwelijke ondernemer die hier mee te maken krijgt, een goede balans tussen zorg en werk behouden? Over de dilemma's van deze 'damsel in distress' (=belaagde jonkvrouw) buigen zich: een huisarts, een bedrijfsarts, een wetenschappelijk onderzoekster, een beleidsambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een directeur van een kinderdagverblijf en een directeur van een commercieel dienstverleningsbedrijf. Zij identificeren knelpunten en opperen oplossingen voor de casus van 'Daniëlle'. Vakmedia