Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Factsheet duurzame inzetbaarheid ondernemer versus werknemer

Author: Anonymous
Type:report
Date:2016
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 536246
Keywords: Workplace · Vergrijzing · Oudere werknemers · Inzetbaarheid · Gezondheid · Kennis · Vaardigheden · Zelfstandigen · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Ook zijn ze meer bevlogen, vinden ze hun werk gevarieerder en willen ze later met pensioen dan werknemers. Wel voelen zelfstandig ondernemers zich vaker fysiek zwaar belastZelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Ook zijn ze meer bevlogen, vinden ze hun werk gevarieerder en willen ze later met pensioen dan werknemers. Wel voelen zelfstandig ondernemers zich vaker fysiek zwaar belast.