Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De besteding door gemeenten van het werkdeel van de WWB in 2004 : een inventariserend onderzoek in opdracht van BOREA

Author: Genabeek, J. van · Vos, E. de · Zwinkels, W.
Type:report
Date:2004
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274674
Report number: 18535/25449
Keywords: Workplace · Nederland · Algemene bijstandswet · ABW · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Aanbesteding · Inkoop · Sociaal budget · Bevordering deelname aan arbeidsproces

Abstract

Op 1 januari 2004 is de Wet Werk & Bijstand (WWB) ingevoerd. Daarin zijn gemeenten verantwoordelijk voor de arbeidsinschakeling van bijstandsgerechtigden (naar schatting 400.000 personen), niet-uitkeringsgerechtigden (naar schatting 205.000 personen) en rechthebbenden van een ANW-uitkering. Op basis van de WWB beschikken gemeenten in 2004 over een reïntegratiebudget van bijna 1,6 miljard euro, inclusief 98 miljoen euro voor niet-uitkeringsgerechtigden. Gemeenten zijn formeel verplicht om een groot deel van de reïntegratietrajecten uit te besteden aan private reïntegratiebedrijven. Niettemin heeft het landelijke beleid aan gemeenten een zogenaamde vrije ruimte toebedeeld waarvoor geen uitbestedingsplicht geldt. Het is momenteel niet duidelijk in welke mate de vrije ruimte gevolgen heeft voor de private reïntegratiemarkt. Borea, de brancheorganisatie van private reïntegratiebedrijven heeft TNO Arbeid gevraagd een inventariserend onderzoek te doen naar de besteding van het gemeentelijke reïntegratiebudget. Om een antwoord te krijgen op deze vraag is de besteding van het werkdeel in 2004 in kaart gebracht.