Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Benut ruimte in CAO voor meer maatwerk : er is beter overleg nodig over beloning en prestaties

Author: Kwakkelstein, T. · Huiskamp, R.
Type:article
Date:2005
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Gids voor personeelsmanagement, 6, 84, 42-43
Identifier: 277417
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Flexibele beloning · Arbeidsprestatie · Functievervulling · Personeelsbeoordeling · Performance management

Abstract

TNO heeft in twee bedrijven onderzoek gedaan naar maatwerk in arbeidsrelaties, waaronder beloning en prestatie. Het bleek dat de kwaliteit van het overleg over beloning en prestaties tekort schiet. Werkgevers denken dat ze maatwerkafspraken maken, terwijl medewerkers denken dat voor iedereen dezelfde afspraak geldt. Managers moeten duidelijker zijn over prestatienormen en over de relatie tussen resultaten en beloning.