Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Lichamelijke belasting en arbeid : ergonomische aanbeveling voor de kijkpunthoogte bij beeldschermwerk

Author: Delleman, N.J. · Berndsen, M.B. · Brand, W.A.
Type:book
Date:1991
Publisher: DGA
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 161950
ISBN: 90-5307-183-0
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Beeldschermen · Terminals · Ergonomie · Arbeidsbelasting

Abstract

Beeldschermwerk kan leiden tot klachten van het bewegingsapparaat. Met name nekklachten zijn sterk gerelateerd aan de instelling van de visuele aspecten van de beeldschermwerkplek. Teneinde de klachten te reduceren zijn onder meer aanbevelingen voor de werkplekinstelling gewenst. In dit onderzoek is door middel van experimenten nagegaan welke kijkpunthoogte (en kijkhoek) bij een tweetal zithoudingen leidt tot een minimale belasting van het bewegingsapparaat. Op grond van de resultaten wordt aanbevolen bij beeldschermwerk, waarbij het toetsenbord "blind" wordt bediend, een kijkhoek tussen 6 en 9 graden onder de horizontaal te realiseren. Bij aanbevolen kijkafstanden tussen 50 en 90 cm komt dit overeen met een kijkpunt dat zich 10 cm onder de ooghoogte bevindt. Deze aanbeveling is geldig voor alle gewenste instellingen van de helling van de stoelrugleuning en bijbehorende zithoudingen (de romp rechtop of achterover leunend).