Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Mondzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten [Oral health care in nursing and old people's homes and institutions for the mentally handicapped]

Publication files not online:

Author: Kalsbeek, H. · Schuller, A.A. · Kivit, M.M. · Baat, C. de
Type:article
Date:2006
Source:Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde, 3, 113, 90-95
Identifier: 239141
Keywords: Health · Geriatrics · Health · Health survey · Home for the aged · Instrumentation · Methodology · Standard · Aged · Aged, 80 and over · Dental Care for Aged · Dental Care for Disabled · Dental Health Services · Dental Health Surveys · Female · Geriatric Dentistry · Homes for the Aged · Humans · Male · Netherlands · Nursing Homes · Oral Health · Questionnaires

Abstract

Onderzoek werd gedaan naar de verlening van mondzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Daartoe werden stafleden, afdelingsmedewerkers en tandartsen genterviewd. In een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen werd tevens onderzoek gedaan naar de mondgezondheid van de bewoners. In de verpleeghuizen was 70% van de bewoners van 60 jaar en ouder edentaat, in de verzorgingshuizen 89%. Ongeveer de helft van de bewoners ondervond moeilijkheden met het kauwen of afbijten van voedsel. Ook het losgaan van de onderprothese was een veelgenoemde klacht. Uit het klinisch onderzoek bij dentaten bleek dat tussen de molaren en premolaren meestal weinig of geen functionele contacten voorkwamen. Bij edentaten was de onderkaak in 85% van de gevallen sterk gereduceerd. De ongunstige mondgezondheid bij sommige ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen zal voor een deel een gevolg zijn van het gemis aan faciliteiten voor mondzorg binnen deze instellingen, maar wordt mede bepaald door een gebrek aan zorg in de periode voor opname in het verpleeg- of verzorgingshuis. Geconcludeerd wordt dat een verbetering van de mondzorg noodzakelijk is voor thuiswonende ouderen en verpleeg- of verzorgingshuisbewoners.