Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Parameter Tuning and Scientific Testing in Evolutionary Algorithms

Author: Smit, S.K.
Type:dissertation
Date:2012
Publisher: Vrije Universiteit
Place: Amsterdam
Identifier: 464153
ISBN: 978-94-6191-420-0
Report number: SIKS Dissertation Series No. 2012-38
Keywords: Simulation · Defence Research · Defence, Safety and Security · Organisation · MSG - Modelling Simulation & Gaming · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Binnen algoritmes spelen parameter een belangrijke, maar vaak onderschatte rol. De instellingen van de parameter bepalen namelijk in grote mate de werking en daarmee de uitkomst van het algoritme. Je zou zelfs kunnen stellen dat ze bijna belangrijker zijn dan het model zelf, immers zonder goede instellingen werkt geen elke algoritme goed. Toch wordt dit tegenwoordig nog geregeld over het hoofd gezien en richt men zich vooral op het ontwikkelen van nieuwe algoritmes, in plaats van betere parameters. In dit proefschrift staat dan ook het hoe en waarom van het instellen van parameters centraal, specifiek binnen het vakgebied evolutionary algorithms. Evolutionary algorithms, parameter tuning en scientific testing blijken onlosmakelijk met elkaar verbonden.