Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Onderzoek binnen TNO naar de mogelijkheden van zonne-energie voor ruimteverwarming

Author: Ouden, C. den
Type:article
Date:1976
Publisher: TNO
Institution: Technisch Physische Dienst TNO - TH
Source:TNO project, 2, 4, 57-59
Identifier: 267460

Abstract

Een overzicht van de recente ontwikkelingen tot het toepassen van zonne-energie voor verwarmingsdoeleinden wordt gegeven. In het begin van de jaren tachtig zullen ook voor een gematigd klimaattype reële mogelijkheden aanwezig zijn voor de thermische benutting van zonne-energie, mits een zekere serie-produktie van o.a. zonnekollektoren tot stand komt. De aktiviteiten binnen TNO met betrekking tot het ontwikkelen van zonneverwarmingsinstallaties voor het Nederlandse klimaattype worden uiteengezet.