Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Trendrapport bewegen en gezondheid 2000/2001

Author: Ooijendijk, W.T.M. · Hildebrandt, V.H. · Stiggelbout, M.
Type:report
Date:2002
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 171803
ISBN: 90-6743-926-6
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Case studies · GVO · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheid · Lichamelijke factoren · Arbeid · Sport · Bedrijfsfitness · Hart-en vaatziekten

Abstract

Het wordt steeds duidelijker dat voldoende bewegen belangrijk is voor een goede gezondheid. Op initiatief van TNO en met steun van het Ministerie van VWS is besloten de resultaten van activiteiten als 'Nederland in Beweging!' en 'Jeugd in Beweging!' periodiek te rapporteren in 'Trendrapporten bewegen en gezondheid'. Beleidsmakers en onderzoekers kunnen zich zo snel op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten. Dit is het derde rapport. Het rapport is tevens een platform waarin organisaties hun meest recente onderzoek kunnen presenteren. Achtereenvolgens worden behandeld: eerste resultaten van de monitorstudie Bewegen en Gezondheid (2000); resultaten van de Nationale Gezondheidstest 1999-2000; sporten, wandelen en fietsen in Nederland; gezond bewegen vanuit tijdsbestedingsperspectief; verandering in lichaamsbeweging, risicoprofiel voor hart- en vaatziekten en kwaliteit van leven; de 97/98 survey van sportblessures, sportblessures op de Spoedeisende Hulpafdeling 1997-1999; effectiviteit van blessurepreventieve maatregelen in de sport; effectiviteit van preventieve maatregelen voor lateraal enkelletsel; organisatie Sportgezondheidszorg; dopinggebruik.