Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Spierbelasting en rsi: overzichtsartikel

Publication files not online:

Author: Hoozemans, M.J.M. · Visser, B. · Huysmans, M.A. · Speklé, E.M. · Dieën, J.H. van
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Werk, houding en beweging, 1, 12, 4-11
Identifier: 278595
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit

Abstract

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een aantal veel besproken theorieen omtrent het ontstaan van RSI die te maken hebben met stoornissen van spieren. Deze theorieen zijn in een model gevat welke hier gepresenteerd wordt (eerder verschenen in Geneeskunde en Sport. 2005;38(1): 7-73). Dit is een achtergrond artikel bij de workshop 'Repeterde bewegingen' die op 27 april 2007 georganiseerd wordt door EXpres en de deskundigheidscommissie.