Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Behavior and safety when driving with in-vehicle devices that provide real-time traffic information

Publication files not online:

Author: Janssen, W.H. · Kaptein, N. · Claessens, M.
Type:article
Date:2000
Source:Proceedings ITS 99, Toronto (Ontario), Canada.
Identifier: 9802
Keywords: Traffic · reaction time · traffic · safety · in-vehicle information systems · traffic behaviour

Abstract

Een aantal op de markt zijnde of komende in-voertuig navigatiesystemen blijkt niet te voldoen aan de eis dat ze de veiligheid tijdens het rijdenniet in gevaar mogen brengen.