Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Tandheelkundige verzorging jeugdige ziekenfondsverzekerden. 2. Prevalentie en behandeling van orthodontische afwijkingen tussen 1987 en 1999 [Oral health care in young people insured by a health insurance fund. 2. Prevalence and treatment of malocclusions in the Netherlands between 1987-1999]

Publication files not online:

Author: Kalsbeek, H. · Poorterman, J.H. · Kieft, J.A. · Verrips, G.H.
Type:article
Date:2002
Source:Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 8, 109, 293-298
Identifier: 236631
Keywords: Health · Age · Health survey · Methodology · Orthodontics · Periodontal disease · Preschool child · Adolescent · Adult · Age Factors · Child · Child, Preschool · Dental Health Surveys · Female · Humans · Longitudinal Studies · Male · Malocclusion · Netherlands · Orthodontics, Corrective · Tooth Mobility · Tooth Movement · Treatment Outcome

Abstract

In dit artikel wordt de tandstand beschreven bij verschillende leeftijdscategorien jeugdige ziekenfondsverzekerden in de periode 1987-1999. Verder worden gegevens gepresenteerd over het percentage jongeren die orthodontisch werden behandeld, de tevredenheid van jongeren met de stand van de gebitselementen en hun subjectieve behoefte aan orthodontische hulp. Tussen 1987 en 1999 blijkt het aantal orthodontisch behandelde jongeren te zijn gestegen van 23% tot 40%. In 1999 kwamen bij jongeren van 17 en 23 jaar minder orthodontische afwijkingen voor dan in 1987. bij jongeren die orthodontisch werden behandeld, verbeterde de tandstand tussen de 11 - en 17-jarige leeftijd. Dit was niet het geval bij leeftijdsgenoten die niet werden behandeld. De uitkomsten kunnen worden beschouwd als een sterke aanwijzing voor de effectiviteit van orthodontie op individueel en populatieniveau.