Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Automation and the future of driver behavior

Publication files not online:

Author: Janssen, W.H. · Wierda, M. · Horst, A.R.A. van der
Type:article
Date:1995
Source:Safety Science, 2-3, 19, 237-244
Identifier: 8308
doi: doi:10.1016/0925-7535(94)00025-X
Keywords: traffic · Automation · Behavioral research · Collision avoidance · Highway accidents · Highway traffic control · Human engineering · Navigation · Risk assessment · Systems analysis · Transportation personnel · Driver behavior · Road traffic system automation · Accident prevention · automation · behavior · conference paper · driver · etiology · futurology · human · prevention · priority journal · traffic accident · traffic safety

Abstract

Op grond van een scenario voor de toepassingen van technologische ontwikkelingen in het wegverkeer wordt aangegeven welke gunstige - maar ook welke ongunstige - er voor het gedrag, en daarmee voor de veiligheid zijn te verwachten.