Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Collega moet veel-verzuimer aanspreken op zijn gedrag: communicatiebureau denkt mee over Arbo

Author: Blijswijk, M. van
Type:article
Date:1994
Source:Maandblad voor Arbeidsomstandigheden, 12, 70, 659-661
Identifier: 135790
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bedrijfscultuur · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Ziekteverzuimbegeleiding · Nederland

Abstract

Het communicatiebureau Egger Communicatie bedacht een campagne die de inzet vraagt van werknemers in de confectie-industrie om het ziekteverzuim terug te dringen. Aan de hand van een interview wordt ingegaan op de terugdringing van ziekteverzuim, waarbij voor de invalshoek interne communicatie en cultuurverandering is gekozen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de veel-verzuimers en hun directe collega's.