Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bewegingsstimulering bij werknemers: luxe of noodzaak?

Publication files not online:

Author: Hildebrandt, V.H. · Proper, K.I.
Type:article
Date:2004
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Stimulus, 109-124
Identifier: 292899
doi: DOI:10.1007/BF03076091
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Werknemers · Arbeidsomstandigheden · Werkomstandigheden · Werkomgeving

Abstract

Bewegen is goed voor de gezondheid en de levensverwachting neemt hierdoor toe (U.S. Department of Health and Human Services, 1996). Dat dit onderwerp vanuit het oogpunt van volksgezondheid steeds meer aandacht krijgt, is dan ook niet verwonderlijk (VWS, 2001). In het bedrijfsleven krijgt bewegingsstimulering tot nu toe nog relatief weinig aandacht. Vooral grotere bedrijven hebben soms fitnessprogramma’s. Het motief hiervoor ligt echter meer in de sfeer van goede secundaire arbeidsvoorwaarden dan in de overtuiging dat bewegingsstimulering een goedkoop middel kan zijn om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten. In de literatuur worden vele redenen aangevoerd waarom een actief ‘beweegbeleid’ binnen een organisatie lucratief kan zijn: daling ziekteverzuim, minder (uitval door) rugklachten en RSI, meer ontspannen en minder gestresst personeel, gezonder, fitter en productiever personeel, minder verloop, grotere binding en grotere aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt, een positief imago van het bedrijf en bevordering van de communicatie tussen medewerkers van de eigen en andere afdelingen.