Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

WEBA en NOVA-WEBA in relatie tot gezondheid en welbevinden van werknemers

Author: Houtman, I.L.D. · Bloemhoff, A. · Dhondt, S. · Terwee, C.
Type:report
Date:1994
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 164532
ISBN: 90-6743-306-3
Report number: 94.003
Keywords: Workplace · Welzijn · Kwaliteit van de Arbeid · Organisatie van de Arbeid · Gezondheid · Gedrag · Werk

Abstract

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de relatie tussen welzijnsrisico's in het werk, gezondheid en welbevinden. De hoofddoelstelling van het onderzoek is de relatie te onderzoeken tussen welzijnsrisico's in de inhoud en organisatie van het werk en indicatoren voor gezondheid (gezondheidsklachten, gezondheidsgedrag, ziekteverzuim en WAO-intrede) en welbevinden (arbeidstevredenheid, verloopgeneigdheid). Welzijnsrisico's zijn in dit onderzoek zowel meetbaar gemaakt aan de hand van de WEBA-methodiek (WElzijn Bij de Arbeid) als van de NOVA-WEBA (NIPG Onderzoeks Vragenlijst Arbeidsinhoud - WEBA), waarbij tevens de beide methodieken zijn vergeleken.