Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Mentorwijs onderbouwing werkzame bestandsdelen

Author: Ven, H.A. van de · Wolff, M.S. de · Hazelzet, A.M.
Type:report
Date:2017
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 762940
Keywords: Workplace · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsmarkt · Training · Handboek · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Dagelijkse begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer is cruciaal voor succesvolle arbeidsparticipatie. Mentorwijs is een programma waarmee direct leidinggevenden worden getraind om mensen met een arbeidsbeperking zo goed mogelijk te begeleiden. Hoewel al meer dan 100 leidinggevenden de training Mentorwijs hebben gevolgd, was de aanpak nog niet goed beschreven. Het doel van het project Mentorwijs, dat is uitgevoerd in het kader van het ZonMW Kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’, is een systematische beschrijving van de training Mentorwijs en een eerste wetenschappelijke onderbouwing met werkzame bestandsdelen.