Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bepaling restlevensduur urgent. Preadvies opgesteld voor bepalingsmethode restlevensduur betonconstructies

Publication files not online:

Author: Blom, K. · Groeneweg, T. · Hulst, H. van · Polder, R.B. · Vries, H. de
Type:article
Date:2014
Source:Cement, November, 7, 68, 54-59
Identifier: 519666
Keywords: Materials · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

Betonconstructies worden niet alleen ouder; het aantal dat een respectabele leeftijd bereikt, neemt de komende decennia zelfs drastisch toe. Er is dus veel kennis nodig ten behoeve van onderhoud, reparatie en eventuele vervanging van grote aantallen betonconstructies, mede onder invloed van sterk veranderende gebruikseisen. De huidige praktijk laat echter zien dat het bepalen van de restlevensduur van die constructies niet goed mogelijk is. Een SBRCURnet-commissie heeft in juli 2014 preadvies opgesteld voor onderzoek naar de restlevensduur van bestaande betonconstructies.