Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Randstad op de goede weg

Author: Manshanden, W.J.J.
Type:article
Date:2012
Source:TNO Magazine, Voorjaar, 18-21
Identifier: 469810
Keywords: Economics · Urban Development · Built Environment · Society · IE - Innovation & Environment (tot 2013) · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Door het opschudden van vaste samenhangende gedragspatronen - de instituties - kunnen er allerlei nieuwe economische transacties gaan plaats vinden. Zo schep je de basis om de economie weer vlot te trekken