Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Voedingsonderzoek in de Bijlmer; voeding en voedingstoestand van 8-jarige Surinaamse en Nederlandse schoolkinderen in de Bijlmermeer (VOSUN)

Author: Egger, R.J. · Ee, J.H. van · Renqvist, U.H.
Type:book
Date:1980
Publisher: Koninklijk Instituut voor de Tropen ; TNO
Place: Amsterdam ; Zeist
Institution: Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO
Identifier: 45393
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer