Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Welzijn in de ARBO-wet : de toetsingslijst mens en organisatie [The Checklist 'Man & Organisation']

Publication files not online:

Author: Orden, C.Y.D. van · Gaillard, A.W.K.
Type:article
Date:1994
Source:Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, 47, 116-118
Identifier: 8018
Keywords: Defence · Overheidsdiensten · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Welzijn · Leger · Krijgsmacht

Abstract

Het Arbobesluit Defensie van 1985 specificeert een aantal uitzonderingssituaties waarin de gehele, respectievelijk gedeelten van de Arbowet niet gelden. Een aantal artikelen zou in bepaalde omstandigheden een onaanvaardbare belemmering van de landsverdediging vormen. Veel werkplekken, zoals werkplaatsen, magazijnen en kantoren vertonen grote overeenkomsten met civiele situaties. Maar ook in specifieke militaire werksituaties, waarin in psychisch en fysiek opzicht zware eisen aan mensen worden gesteld, moet aandacht worden besteed aan arbeidsomstandigheden, in het bijzonder aan de welzijnsaspecten. Dit artikel bespreekt een tweetal instrumenten voor de beoordeling van welzijnsrisico's. Het meest gebruikte instrument, ook bij de krijgsmacht, is de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA) speciaal ontworpen voor de inventarisatie van ergonomische knelpunten. Door TNO is onderzocht hoe de welzijnsmodules in de IMA geschikt zijn te maken voor toepassing in de krijgsmacht. Het resultaat is een niewe methode voor het inventariseren van welzijnsrisico's in de krijgsmacht: de Toetsingslijst Mens & Organisatie (TOMO).