Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gezonde arbeid, gezonde organisatie : WEBA in de praktijk, effecten op kwaliteit van de arbeid en organisatie in twintig ondernemingen

Author: Rozemond, P. · Peeters, M. · Vrooland, V.
Type:book
Date:1996
Publisher: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) ; TNO
Place: Amsterdam ; Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden
Identifier: 165706
ISBN: 90-6365-112-0
Keywords: Workplace · Nederland · Welzijn · Welzijn · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatie van de arbeid · Case studies

Abstract

Het ministerie van SZW heeft TNO-PG en het NIA opdracht gegeven de praktische bruikbaarheid en het effect van het gebruik van de WEBA-methodiek (WElzijn Bij de Arbeid) te evalueren. Vijf jaar na introductie van de WEBA is met deze evaluatie-studie voor het eerst vrij breed in beeld gebracht hoe deze ontwikkeling eruit ziet in de praktijk van bedrijven en instellingen. Inmiddels is de WEBA methode gemoderniseerd door TNO-PG en NIA, en voorzien van een betere handleiding. Deze publikatie beschrijft het WEBA-instrument als onderwerp van evaluatie. Daarna worden het doel, de opzet en de toepassing van deze methode beschreven. Tevens wordt de aanleiding van WEBA-gebruik aangegeven, wordt nagegaan wat het gebruik van WEBA heeft opgeleverd en worden succesbevorderende en belemmerende factoren aangehaald. In het tweede deel van dit boek wordt onderzoek beschreven in twintig organisaties die met de WEBA of een eigen variant hebben gewerkt.