Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Eén jaar SUWI : hoe centraal staat de klant?

Publication files not online:

Author: Komduur, J. · Fermin, B.M.F.
Type:article
Date:2003
Source:Maandblad reïntegratie, 7/8, 3, 18-22
Identifier: 276939
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Uitkeringen sociale verzekeringen · Clienten · Klanten

Abstract

De bedoeling van de Wet structuur uitvoering werk en inkomen is de uitvoering van de sociale zekerheid efficiënt en effectief te maken. Voorkomen dat mensen van een uitkering afhankelijk worden is hierbij de strategie. Het motto van SUWI is: "Werk boven inkomen in een activerend stelsel van sociale zekerheid." De klant dient centraal te staan in de dienstverlening en wordt aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. Anderhalf jaar na de invoering van de wet blijkt er van het actief meedenken met en het informeren van de cliënt nog niet veel terecht te komen, leert een onderzoek naar de klachten die zijn binnengekomen bij de helpdesk van een belangenvereniging.