Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Het Nieuwe Werken bij het Rijk : Ervaringen uit de praktijk

Author: Bijlsma, M. · Janssen, R. · Koning, N. de · Schlechter, J.
Type:report
Date:2011
Publisher: Novay/TNO
Place: Enchede ; Delft
Identifier: 446293
Keywords: Ergonomics · Information Society · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Voorwoord: Voor u ligt een rapport over Het Nieuwe Werken bij het Rijk. Een rapport, zult u denken? Is dat niet meer van „het oude werken‟? Dit rapport is inderdaad geen verzameling twitterberichtjes en laat zich ook niet snel screenen op uw smartphone. Toch biedt dit rapport interessante inzichten over praktijkervaringen van de “pioniers” binnen het Rijk ten aanzien van het Nieuwe Werken (HNW). Zo kunt u onder meer lezen hoe er bij de ministeries wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van kennisuitwisseling (via de sociale netwerksite Yammer), hoe rijksambtenaren aankijken tegen tijd- en plaatsonafhankelijk werken en kunt u leren van leidinggevenden die reeds ervaring hebben opgedaan met het nieuwe werken. Elk onderdeel eindigt met zeer bruikbare aanbevelingen. We willen iedereen hartelijk bedanken die een bijdrage aan het rapport heeft geleverd, in het bijzonder de leden van de begeleidingscommissie en alle rijksambtenaren die hebben meegewerkt aan de interviews, workshops en vragenlijsten. We hopen dat u, net als wij, met plezier dit rapport zult lezen en dat de genoemde aanbevelingen u weer een stap verder kunnen brengen. Duidelijk is dat we binnen het Rijk veel experimenteren, al goede praktijkvoorbeelden hebben maar dat het nog een grote gezamenlijke inspanning vraagt écht de vruchten van HNW te kunnen plukken. Laten we dus samen met leidinggevenden, medewerkers en ondersteunende afdelingen HNW uit de pioniersfase halen zodat het Rijk maximaal gebruik kan maken van de mogelijkheden die het biedt en bovendien een aantrekkelijke werkgever blijft voor toekomstige generaties werknemers.