Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De uitvoering van de Wet REA door de uitvoeringsinstellingen

Publication files not online:

Author: Vinke, H. · Besseling, J.J.M. · Gent, M.J. van
Type:report
Date:2000
Publisher: Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv)
Place: Amsterdam
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 170000
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · LISV TICA · Wet REA · Sociale zekerheid

Abstract

In opdracht van het Lisv heeft TNO Arbeid in de periode van oktober 1999 tot en met mei 2000 een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd van uitvoeringsprocessen die de Wet REA met zich meebrengt. Doel van het onderzoek is zicht geven op de wijze waarop de uitvoeringsinstellingen de aan hun in de Wet REA opgedragen verantwoordelijkheden invullen. Kernonderwerpen daarbij zijn: het verloop van de arbeidsgehandicaptentoets in het eerste ziektejaar; de benutting van REA-instrumenten voor de juiste doelgroepen en de uitvoeringstechnische aspecten hiervan; de inkoop van toeleidingstrajecten en de invulling van het casemanagement door de uvi's. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat arbeidsdeskundigen weliswaar ervaren dat het procedures met betrekking tot reïntegratie met de Wet REA zijn vereenvoudigd, maar dat het in dienst houden van arbeidsgehandicapten (nog) niet voldoende wordt bevorderd met het REA-instrumentarium.