Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Resultaten praktijktest JGZ richtlijn psychosociale problemen

Author: Theunissen, M. · Wolff, M. de
Type:report
Date:2016
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 865823
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Psychosociale problemen · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

In opdracht van ZonMw is de JGZ richtlijn Psychosociale Problemen (Theunissen et al., 2016) ontwikkeld. De richtlijn heeft betrekking op alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders en is primair bestemd voor JGZprofessionals. Zij kunnen aan de hand van de richtlijn psychosociale problemen voorkomen of tijdig signaleren en ouders op maat adviseren en eventueel begeleiden of verwijzen. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, maar indien geen wetenschappelijk bewijs voorhanden was, is gebruik gemaakt van expert opinion. De richtlijn is ontwikkeld door TNO.