Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Interviewverslag Arboconet : Rapportage Deel III

Publication files not online:

Author: Weyers, M.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274585
Report number: 16423-50019
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Internet · Communicatiemedia · Sociale voorlichting · Communicatie

Abstract

Er zijn diverse redenen waarom mensen lid worden van het Netwerk Arbocoördinatie. De meest genoemde reden is de behoefte aan informatie, kennis en ervaringen van anderen. “Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden” is de centrale gedachte hierbij. Vanwege de solopositie in de organisatie hebben de meeste arbocoördinatoren geen directe collega’s waarmee kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden. Daarnaast wordt het opbouwen van een persoonlijk netwerk als een van de voornaamste redenen genoemd. In de meeste gevallen is men op internet gaan zoeken en zo op de site van het Netwerk terecht gekomen. Er zijn ook geïnterviewden die via hun voorganger of via collega’s op het Netwerk zijn geattendeerd. Een aantal geïnterviewden heeft de opleiding arbo-coördinator bij TNO (voorheen NIA) gevolgd. Deze mensen hebben een jaar gratis lidmaatschap van het Netwerk gekregen en zijn zo lid geworden. De meeste geïnterviewden zijn eerst binnen de eigen sector op zoek gegaan naar een netwerk, dit omdat men vooral behoefte heeft kennis te delen met mensen die met dezelfde problematiek zitten als zij.