Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werk in uitvoering: hoe goed signaleert de SDQ problemen bij jongeren?

Publication files not online:

Author: Vugteveen, J. · Timmerman, M. · Bildt, A. de · Wolff, M.S. de
Type:article
Date:2018
Source:Kind en Adolescent, 4, 23, 368-375
Identifier: 843232
Keywords: Health · Psychosociale problemen · Vragenlijst · Jongeren · Laaggeletterden

Abstract

Om psychosociale problemen te signaleren, gebruikt de JGZ vaak de SDQ. Toch weten we niet zeker of deze vragenlijst ook geschikt is voor jongeren van twaalf tot zeventien jaar of voor laaggeletterden. En dus wordt dat nu onderzocht.