Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Laser-interferometer voor contactloze trillingsanalyse

Author: Raterink, H.J.
Type:article
Date:1976
Publisher: TNO
Institution: Technisch Physische Dienst TNO - TH
Source:Innovatie, 21, 6, 10
Identifier: 267464

Abstract

In het trillingsonderzoek heeft men vaak behoefte aan een trillingsmeter waarmee contactloos en plaatselijk informatie over de frequentie en amplitude van de trilling kan worden verkregen.