Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Flexibele arbeid: duurzame arbeid?

Publication files not online:

Author: Goudswaard, A.
Type:article
Date:2003
Source:Over.Werk, 4, 13, 179-181
Identifier: 277047
Keywords: Ergonomics Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkdruk · Research · Flexibilisering van de arbeid · Flexibele arbeidsrelaties · Permanente educatie · Leven lang leren · Arbeidskrachten · Geslacht · Literatuuronderzoek · Herverdeling betaalde en onbetaalde arbeid

Abstract

In 2003 promoveerde Anneke Goudswaard aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift 'Flexibele arbeid - duurzame arbeid? De stand van zaken na twintig jaar flexibilisering van de arbeid'. Dit artikel bevat een overzicht van de inhoud van het proefschrift. Duurzaamheid en flexibiliteit zijn twee belangrijke opgaven voor ondernemingen. Kunnen deze begrippen samengaan of zijn ze tegenstrijdig? Hierover zijn de afgelopen twintig jaar zeer verschillende visies naar voren gebracht. In dit proefschrift wordt de zoektocht beschreven naar feit en mythe achter deze verschillende visies. Is flexibele arbeid marginale arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt of levert het de 'high road' tot kennis en innovatie? Is de 'nieuwe werknemer' slachtoffer van flexibilisering van arbeid en organisatie of de drijvende kracht achter 'moderne' vormen van flexibiliteit? Leidt flexibiliteit tot inzetbaarheid op langere termijn of juist tot uitval door overbelasting? En welke condities in het werk beïnvloeden dat?