Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Arbeidsinspanning en Arbeidsomstandigheden; Verslag van een onderzoek naar funktioneren in de arbeidssituatie bij de afdeling huisvuilinzameling van de Amsterdamse Stadsreiniging, Deel I

Author: Grinten, M.P. van der · Winter, C.R. de · Dijkstra, A.
Type:report
Date:1981
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO
Identifier: 482617
Keywords: Workplace