Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Eurocodes. De eurocode en TGB 1990: verschillen bij beladtingen en belastingscombinaties

Publication files not online:

Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Wijte, S.N.M.
Type:article
Date:2012
Source:Bouwen met Staal, Februari, 225, 43, 18-25
Identifier: 446549
Keywords: Architecture · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

Constructeurs moeten zo goed als zeker vanaf 1 april rekenen met de Eurocodes, als het nieuwe Bouwbesluit van kracht wordt. Op hoofdlijnen verschillen de Eurocodes 0 en 1 weinig met de TGB-1990-serie, maar overzichtelijk, duidelijk en eenduidig is het nieuwe systeem nog niet; op detailniveau wijken bijvoorbeeld terminologie en symboliek af. Bovenal moet in belangrijke mate rekening worden gehouden met de Nationale Bijlagen van de verschillende Eurocodes. Overzicht van de verschillen tussen NEN 6702 en Eurocode 0 en 1