Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Inventarisatie maaltijdvoorziening voor bejaarden : verslag van de uitkomsten van de enquête van de Werkgroep maaltijdvoorziening voor bejaarden van de Interdepartementale stuurgroep bejaardenbeleid gehouden in de periode 1978/'79

Author: Dijkstra, A. · Schlatmann, M.J.T.
Type:report
Date:1980
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 268444
Keywords: Sociology