Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Het verborgen web : de wording van arbo op internet

Author: Peters, D.A.
Type:article
Date:2002
Source:Arbeidsomstandigheden, 2, 78, 10-13
Identifier: 143550
Keywords: Internet · Bedrijfsgezondheidszorg · Informatie · Documentaire informatie · Informatieverwerking · Arbodiensten · TNO · Arbeidsomstandigheden

Abstract

Mooi artikel over de ArboWebwijzer, die onlangs aan de website van TNO Arbeid is toegevoegd. Immers, ook in arboland is de invloed van het internet niet meer weg te denken. Maar zoeken (op internet) is nog geen vinden en informatie is nog geen kennis. Verschillende initiatieven helpen de werkers in het veld hun weg te vinden in de enorme informatieberg, zoals de IAVM-discussielijst en de Instrumentendatabank. Inmiddels beginnen bovendien de minder serieuze aanbieders van arbo-informatie zich van het internet terug te trekken. Alleen de serieuze aanbieders die echt iets te melden hebben en bereid zijn er in investeren (bijv. de overheid) blijven over. Het ministerie van SZW gaat hierbij uit van het principe dat wat met publiek geld is onderzocht, ook openbaar toegankelijk moet zijn. Het succes van internet zal in de toekomst naar verwachting vooral liggen in de informatie die tussen vakgenoten en in besloten groepen gebruikers uitgewisseld wordt. Met inzetartikel over Arbo Informatie Bestanden en de ArboWebwijzer.