Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bestrijding van optrekkend vocht. Middelen en technieken

Publication files not online:

Author: Hacquebord, A.
Type:bookPart
Date:2012
Publisher: Zwolle & RCE
Place: Amersfoort
Source:Hunen, M. van, Historisch metselwerk. Instandhouding, herstel en conservering, 253-261
Identifier: 464774
Keywords: Materials · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · BM - Building Materials · TS - Technical Sciences

Abstract

Optrekkend vocht is een belangrijke schadeoorzaak in de bestaande bouw en voor monumenten. De omvang van het probleem blijkt al uit het zeer grote aantal producten ter bestrijding van optrekkend vocht dat op de markt is. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de mogelijkheden, middelen en technieken om optrekkend vocht te diagnosticeren en te bestrijden. Er wordt daarbij kritisch gekeken naar de toepasbaarheid en succesfactoren op basis van de huidige stand van kennis.