Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Geluidoverdracht bij aansluiting van wand op gevel; praktische wenken voor het voorkomen en afdichten van geluidlekken

Publication files not online:

Author: Willigers, L.H.J.
Type:article
Date:1972
Institution: Instituut voor Gezondheidstechniek TNO
Source:Bouwwereld, september, 8
Identifier: 272988
Keywords: Architecture and Building · Noise annoyance · Building

Abstract

In het artikel "Geluidlekken bij de aansluiting van de vloer/ gevel", verschenen in 1971 in het Vloerennummer van het tijdschrift "Bouwwereld", werd opgemerkt dat nog te veel bewoners klagen over geluidhinder veroorzaakt door hun buren. In de meeste gevallen is dit het gevolg van een onvoldoende geluidisolatie tussen de woningen. Dit geldt niet alleen voor oude, maar ook voor nieuwbouwwoningen. In bovengenoemd artikel werden voorbeelden gegeven van in de praktijk gevonden geluidlekken ter plaatse van de aansluiting tussen de vloer en de gevel, waardoor de luchtgeluidisolatie tussen boven elkaar gelegen ruimten nadeling worden beïnvloed. In dit artikel zal aandacht besteed worden aan een ander aspect, nl. aan de aansluiting tussen de wand en de gevel, die eveneens in bepaalde gevallen zodanig wordt uitgevoerd, dat de luchtgeluidisolatie tussen naast elkaar gelegen ruimten nadelig wordt beïnvloed.