Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gerandomiseerde trials

Author: Buitendijk, S.E. · Miranda, E. de
Type:article
Date:2001
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 1, 26, 29-37
Identifier: 538189
Keywords: Health

Abstract

Alie goede onderzoekers streven naar betrouwbaarheid. Toevalsfouten en systematische fouten ondermijnen die. Toevalsfouten kan men vermijden door voldoende grote aantallen te betrekken in het onderzoek; systematische fouten worden beperkt door een goede onderzoeksopzet.