Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Reïntegratie beter bij homogene groepen

Author: Heyma, A.O.J. · Zwinkels, W.
Type:article
Date:2004
Source:ESB Economisch statistische berichten, 4426, 89, 82-83
Identifier: 277094
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · RWI

Abstract

Voor het slimmer indelen van doelgroepen voor reïntegratie-activiteiten kan gebruik worden gemaakt van gegevens over verschillen in arbeidsmarktkansen en verschillen in de netto-effectiviteit van reïntegratie-activiteiten. Daarmee kan de homogeniteit binnen aan te besteden groepen cliënten worden vergroot, waardoor de kans op de inzet van effectieve reïntegratie-activiteiten toeneemt en de kans op afroming afneemt. Een goede registratie en benutting van gegevens is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.