Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Biedt inzicht uitzicht? Verslag van een onderzoek naar het gebruik van de interventie "Wijzer met Welder" door een groep leden van CNV Publieke Zaak

Author: Genabeek, J. van · Noben, C. · Rooijackers, B. · Bakhuys Roozeboom, M.M.C. · Huijs, J.J.J.M. · Oude Hengel, K.M. · Huson, A. · Meershoek, A. · Rijk, A. de
Type:report
Date:2014
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Identifier: 516780
Report number: TNO 2014 R10770
Keywords: Workplace · Instrument · Gezondheid · Empowerment · Werk · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De Wijzer met Welder is een bron van informatie over gezondheid, ziekte en werk(behoud). Het doel van de pilot was om te onderzoeken of de Wijzer met Welder effectief bijdraagt aan het vergroten van zelfregie en empowerment en of het gebruik een positieve invloed heeft op de dienstverlening van CNV Publieke Zaak.