Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Crisiscommunicatie in beweging

Author: Stubbé, H.E. · Veldhuis, G.J.
Type:report
Date:2014
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Identifier: 490864
Report number: TNO 2014 R10457
Keywords: Safety · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Human Performances · TPI - Training & Performance Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Voor bestrijding van een crisis, rampen of incidenten is de crisiscommunicatie naar burgers een steeds belangrijker wordend thema. Dat de rol van burgers meer prominent wordt, betekent dat op een andere wijze informatie vergaard wordt en wordt gedeeld. Dat burgers niet wachten totdat de hulpverleners ter plaatse zijn en zelf in actie komen, vraagt om een aangescherpte crisiscommunicatie. De transitie van ‘de burgers als slachtoffer / toeschouwer naar de burger als kompaan en medestander’ krijgt meer nadruk. Er vindt een professionalisering plaats zodat communicatiecommunicatie effectiever kan worden. Deze beweging wordt gekenmerkt door twee aspecten: (1) de inhoud & kwaliteit van de crisiscommunicatie en (2) de inrichting van de organisatie ten behoeve van het versterken van de inhoud & kwaliteit. Communicatie adviseurs leggen vaker een assessment af en hebben meer tools en mogelijkheden om de boodschap te delen. Denk hierbij aan de opkomst van sociale media.