Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kleinpolderplein: knooppunt? agora?

Author: Hamaker, J.
Type:lecture
Date:1972
Place: Eindhoven
Institution: Nijverheidsorganisatie TNO
Identifier: 372839

Abstract

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de fysische beheersing van het binnenmilíeu aan de Afdelíng der Bouwkunde van de Technische Hogeschool te Eindhoven op l0 november 1972 door dr. J. Hamaker