Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Innoveren kun je leren: een discussie spel voor de werkvloer

Author: Rijk, R. van · Paradies, G.L.
Type:report
Date:2018
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 839711
Report number: TNO 2018 R17106
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Werkvloer · Werknemers · Innovatie · Logistiek · Work and Employment · Healthy Living

Abstract

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een spel ter bevordering van innovatie-adoptie binnen de logistieke sector. Het doel van dit spel is medewerkers op de werkvloer meer open te laten staan voor innovaties. Door het spelen van dit spel doen de medewerkers verschillende inzichten op die hieraan bijdragen. Dit zijn: 1. kennis maken met de verschillende fasen van een innovatietraject, 2. inzicht krijgen in verschillende gezichtspunten, van verschillende typen werknemers en het management, en 3. zelf nadenken over de manier waarop zij zelf betrokken willen worden bij innoveren of vernieuwen. Door het spel te spelen ervaren medewerkers wat het is om betrokken te worden bij een inno-vatieproces. De achtergrond van het spel is om medewerkers meer te betrekken bij het proces van innovatie en vernieuwing in logistieke bedrijven. De assumptie is dat bedrijven en mede-werkers hier weinig ervaring mee hebben. Wat komt er bij kijken om medewerkers in te zetten in het proces van innoveren? De doelgroep voor het spel is uitvoerende medewerkers. Ook managers die verantwoordelijk zijn voor innovatie, kunnen hun medewerkers dit spel laten spelen, als deze managers hun medewerkers willen betrekken bij innovatie.