Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Prediction information to improve navigational performance

Publication files not online:

Author: Breda, L. van
Type:article
Date:2000
Source:Proceedings MARSIM 2000: International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuvering, Orlando, FL, 49 - 59
Identifier: 9805
Keywords: Traffic Defence · human factors · displays · control · navigation

Abstract

Uit de resultaten van simulatorexperimenten blijkt dat nauwkeurig stuurgedrag bij supervisory control van vaartuigen gebaseerd is op informatie over het geplande traject (preview), de voorspelde baan (path prediction) en de voorspelde manoeuvreerruimte (capability prediciton).